KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

18. marts 2017

Kære medlem af KOKS

Generalforsamling i KOKS finder som sædvanlig sted i Caféen i Onsbjerg kl. 18 på tirsdag den 21. marts

Vi indleder med spisning som koster den beskedne sum af 50 kr. Menuen er vegetariske tærter, salat, ost og kage. Foreningen giver kaffe og té. Drikkevarer udover det medbringes.

Af hensyn til maden bedes du tilmelde dig senest søndag aften / mandag morgen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning (ved formanden)

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. (Regnskabet er vedhæftet)

4. Udstilling i Mårup Galleriet

5. Rosens hus: forestående udstilling og styregruppe

6. Bæredygtighedsfestival

7. Workshop

8. Kunstuger i 2017 og 2018. Markedsføring

9. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: på valg til bestyrelsen er Lasse og Ulla og suppleanter Paula og Morten

11. Valg af revisor samt af revisorsuppleant

12. Evt.

Vi glæder os til at se dig

Bestyrelsen