KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

Referat af bestyrelsemøde i KOKS, den 25. januar 2017 i Onsbjerg Gl. Skole

Til stede: Lasse, Anne Birgitte, Kirsten, Nis og Ulla
Referent: Ulla

1) Rosens Hus
2) Kunst og kulturuger i 2017 (Samsø Turist og Handelsforening) –
3) Bæredygtighedsfestival 2017 og workshop
4) Generalforsamling 2017


1) KOKS var indkaldt til møde i den nye brugergruppe/styregruppe for Rosens Hus. Mette Løkke og Henrik Kjær havde indkaldt repræsentanter for museet v Majken Salomonsen ny leder – Billedkunstrådet v. Lillian Wærum og Ole Olsen og KOKS v. Kirsten og undertegnede. Dagsordenen var brugen af de af kommunen tildelte udstillingsrum.

Den hidtidige styregruppe, som har bestået af repræsentanter for kommunen og billedkunstrådet indkaldes til sidste møde, hvorefter den opløses. Denne gruppe har planlagt åbningsudstilling med unge akademielever og Lotte Buhr med stole som tema.

De rum der er afset til udstilling er i stueetage til højre (til venstre er der turistinformation) - og på førstesalen det rum der ligger til højre når man kommer op af trappen (til venstre har turistforeningen kontor). I stueetagen til højre ønsker kommunalbestyrelsen at afholde deres møder- det store mødebord er allerede placeret der, det er også det der skal være bryllupsrum. Et rum med et stort bord der fylder det hele vil ikke være velegnet til udstillinger, mener vi -. Et kompromis kunne være at fjerne bordet i de to sommermåneder. Afgørelsen ligger tilsyneladende hos kommunalbestyrelsen.

Kommunen finder ud af økonomi omkring opsætning af lister og belysning.

Huset vil ifølge Mette Løkke ikke være tilgængeligt for borgerne at bruge til møder etc, da der vil være et spørgsmål omkring oprydning og opvask. Brugergruppen vil kun få indflydelse på udstillingerne som i praksis vil være begrænset til rummet på førstesal. KOKS påpegede at det ikke er den præmis som Realdania har opstillet for bevillingen af fondsmidler, der betingede en udstrakt borgerindflydelse.

Kommunen indkalder til næste møde.

Vores konklusion er at vi må bide os fast og gøre vores indflydelse gældende. Måske snakke med andre foreninger som har interesse i bruge huset.


2) Uge 14 og 18 i 2017 er af STOHF – Samsø Turist og Handelsforening – udpeget til kunst og kulturuger. Repræsentanter for KOKS havde foreslået uge 16. Det er op til de enkelte medlemmer at byde ind med noget.


3) Den 18. januar var der møde for interesserede omkring Bæredygtighedsfestivalen. Det var bæredygtighedsfestivalens bestyrelse: Jim Campbell, Stefan Wolffbrandt, Bent Krebs der inviterede i samarbejde med Energiakademiet og Energikontoret. Ulla og Lasse var der fra KOKS. Bæredygtighedsfestivalen er planlagt til at strække sig over 2 uger. Fra den 3. juni – 18. juni. Og foregår som de andre år ved Energiakademiet. Energiakademiet har indstiftet en international Samsø Award til enestående udstillinger og projekter omkring bæredygtighed som uddeles i løbet af festivalen.
Selve Bæredygtighedsfestivallen finder sted i weekenden den 10.-11. juni. KOKS er blevet spurgt om vi kunne lægge vores workshop i løbet af og i forbindelse med festivalen – det har vi besluttet ikke at gøre, af hensyn til kvaliteten af workshoppen.

Lasse og Morten vil deltage med et skulpturprojekt, måske også Ulla. Det er Bent Krebs som står for koordineringen af de kunstneriske indslag. Billedkunstrådet har foreslået et landartprojekt ved én af de unge akademielever.

KOKS har for mindst et halvt år siden haft følere ude hos Energiakademiet om et samarbejde om kulturby 2017, men vi er blevet holdt hen uden at det har ført noget med sig. Det er utilfredsstillende at blive inddraget så sent til et så stort anlagt projekt.

Lasse kontakter Paul Cederdorff, (som vi gerne vil hyre til workshoppen, han er meget alsidig og arbejder i mange medier) vedrørende tidspunkt for workshop hvornår han kan.


4) Generalforsamling afholdes den 21. marts 2017 kl. 18 i Onsbjerg Gl Skole. Med fællesspisning.

Nis Møller, Anne Birgitte Beyer og Kirsten Erbou er på valg som bestyrelsesmedlemmer. Paula Viitanen og Morten Møller er ligeledes på valg som suppleanter