KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

Meddelelser

Referat fra KOKS’ møde 6.12.2016 på Onsbjerg Gl. Skole

Til stede: Ulla, Lasse, Paula, Anne Birgitte, Nis og Kirsten Ref.: Kirsten

1. Rosens Hus
2. Fab Lab
3. STOHF
4. Tilskud fra Samsøfonden
5. evt

1. Rosens Hus er færdigt til brug. Huset skal bruges af SET -Samsø Erhvervs- og turistforening- og til vielser og udstillinger. Der skal nedsættes en styregruppe, som KOKS vil sidde med i. Ulla vil igen gøre de ansvarlige (Henrik Kjær / Michael Christensen / Ulla Holm) opmærksom på dette. (der er kommet tilbagemelding om at det første møde finder sted den 18. januar)

2. Jim Campbell og Frank (?) har ønsker/planer om at etablere et fælles værksted med 3D printer, laserskærer og andet værktøj. P.t ikke konkrete planer for placering af dette. Kirsten berettede om Nordbys visioner for køb af Nordsamsø Efterskole, hvor der ville være plads til den slags aktiviteter.

3. STOHF (Samsø Turistforening Og Handelstandsforening) har i 2017 planer om at lave aktiviteter / oplevelsesture/ herunder besøg hos kunstnere i egne værksteder. KOKS skal med i planlægning af disse ture. Susanne Hesseldal (fra Handelstandsforeningen) vil kontakte KOKS ang. planlægn. KOKS har budt ind med ugerne 16 og 38 som uger, hvor der foregår kunstneriske aktiviteter (åbne værksteder, workshops og udstillinger) Det bliver annonceret på Visit Samsø. KOKS Udstillingen i Mårup vil være i ugerne 35 36 37 38

4. Samsøfonden har bevilget KOKS 10.000 kr. Se ansøgning. Disse kan bruges til betaling af instruktør for Workshop. Lasse foreslog Poul Cederdorf som instruktør. Cederdoorf udstiller selv i galleriet i Mårup i ugerne 18 og 19. Lasse kontakter ham.

5. Evt. Bæredygtighedsfestivallen v. Jim Campbell og Stefan Wolfbrandt m.fl. afholdes i uge 23. Der er lidt usikkerhed om hvor mange dage og det præcise indhold. Foreningen Samsø energi- og miljøkontor samt Energiakademiet er involveret i afholdelsen.