KOKS * Meddelelser

   

 

Referat fra møde i KOKS 11.5 2015 kl 19 på Onsbjerg Gl. Skole.
Til stede: Ulla, Anne Birgitte, Nis, Gurli, Yvonne og Kirsten
Ref. Kirsten

KOKS’ muligheder i forhold til Rosens Hus. Udgangspunkt for diskussionen var referat fra Rosens Hus mødet d. 29.4.15
Hvilke rum bliver brugbare
Hvilke udstillinger/aktiviteter ønsker vi
Hvem kan gå ind i den ”borgerbaserede brugergruppe” som Real Dania ønsker nedsat.
Huset er opdelt i 3 etager med 2 store rum i hver af de 2 underste etager. Øverste etage har skråvægge. Desuden er der indgang, trappeopgang og toilet.
Stueetagen indrettes med et bryllupsrum, hvor der også er udstillinger, samt et rum til turistforeningen, hvor der også laves udstillinger om Samsø og de ting der produceres her.
På 1. sal indrettes et rum med en udstilling om selve bygningen og arkitekt Rosen, samt et rum decideret til udstilling af kunst.
På 2. sal findes indtil videre kun tekøkken.
De rum der bruges til udstillinger skal udstyres med belysning, galleriskinner og mulighed for mørklægning.
Der skal udstilles kunst både af professionelle kunstnere og KOKS’ medlemmer. En del af KOKS medlemmer er amatører, og i gruppen arbejdes der med både billedkunst, skulptur m.m.
Sommermånederne bør reserveres til udstilling af KOKS medlemmer.
Det vil være hensigtsmæssigt at nedsætte et udstillingsudvalg, som skal formulere retningslinjer i forbindelse med udstillinger og hvem der udstiller hvornår.
Lasse og Kirsten foreslås som medlemmer af brugergruppen
Ulla og Gurli vil på KOKS’ vegne formulere et brev til kommunen om resultatet af mødet i dag.